Humat 44

 

 

Bio hnojivo Humat 44 je použiteľné v každej oblasti poľnohospodárstva a takisto záhradkárstva.

Či ide o pestovanie plodín, kvetín ovocia alebo aj pri drobných záhradkároch.

Hnojivo Humat 44 je výlučne prírodné, organické .kvapalné humínové hnojivo na báze rašeliny.

Neznečisťuje životné prostredie, je bezpečné pre rastliny, živočíchy (včely, ryby, zvieratá) a ľudí.

Použitie: pri pestovani plodín na zvýšenie výnosov, zníženie potreby použitia
dusíkatých hnojív používaných v tradičnom poľnohospodárstve.Oblasť využitia hnojiva "Humat 44", je dosť široká - ide o ošetrenie semien a
hľúz, odrezkov pred zakorenením alebo výsadbou, postrekovanie už
naklíčených rastlín, podpora počas kvitnutia, hnojenie koreňoveho systemu
pomocou zálievky. Hnojenie ovplyvňuje pôdu a zvyšuje jej plodnosť. Tento
koncentrát sa riedi studenou vodou, v závislosti od použitia.

Obsah:

Spáliteľné látky v sušine v % min. 60,0
Humínové látky v sušine v % min. 77,0
Celkový obsah dusíka v sušine v % min. 2,2
Draslik celkový ako K2O v sušine v %min. 5,0
Hodnota pH 8,0 – 9,5
Sušina pri 105°C v % min. 8,0